Będziemy sadzić drzewa. Wspólnie.

Posadź Szyszkę, posadź drzewo. Nowoczesna przygotowała i złożyła do marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska. Jego celem jest zastopowanie i przeciwdziałanie w przyszłości masowej wycince drzew. Nowoczesna proponuje m.in.: upoważnienie samorządów do ochrony okazów o szczególnej wartości przyrodniczej, które nie są pomnikami przyrody; by to, jakie drzewa będzie można wycinać bez zezwolenia, zależało od szybkości wzrostu drzew, przy czym wydzielone zostały rodzaje drzew według wcześniejszego podziału ujętego w rozporządzeniu. To oznacza, że bez zezwolenia można będzie wyciąć te drzewa, których drzewostan można szybko odtworzyć; skrócenie terminów administracyjnych udzielania zezwoleń i zmniejszenie opłat za udzielane zezwolenia; określenie maksymalnego obszaru wycinki drzew do 50 m kw. dla drzew szybko rosnących, i 25 m kw. dla krzewów. Zaproponowane przez Nowoczesną zapisy w projekcie nowelizacji powinny być akceptowalne zarówno dla właścicieli prywatnych działek, na których rosną drzewa, jak i dla władz samorządowych oraz przyrodników.